και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

And Judas Iscariot which also betrayed him and they went into an house

και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

και ιουδαν ισκαριωτην ος και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εις οικον

και ιουδαν ισκαριωθ ος και παρεδωκεν αυτον και ερχεται εις οικον

και ιουδαν ισκαριωθ ος και παρεδωκεν αυτον και ερχεται εις οικον


BibleBrowser.com