οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

Because they said He hath an unclean spirit

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει

οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει


BibleBrowser.com