ο σπειρων τον λογον σπειρει

The sower soweth the word

ο σπειρων τον λογον σπειρει

ο σπειρων τον λογον σπειρει

ο σπειρων τον λογον σπειρει

ο σπειρων τον λογον σπειρει


BibleBrowser.com