και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι οι τον λογον ακουοντες

And these are they which are sown among thorns such as hear the word

και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι οι τον λογον ακουοντες

και ουτοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι {VAR1: ουτοι εισιν } οι τον λογον ακουοντες

και αλλοι εισιν οι επι τας ακανθας σπειρομενοι ουτοι εισιν οι τον λογον ακουσαντες

και αλλοι εισιν οι εις τας ακανθας σπειρομενοι ουτοι εισιν οι τον λογον ακουσαντες


BibleBrowser.com