αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

For the earth bringeth forth fruit of herself first the blade then the ear after that the full corn in the ear

αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω σταχυι

αυτοματη η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτεν σταχυν ειπεν πληρης σιτος εν τω σταχυι

αυτοματη η γη καρποφορει πρωτον χορτον {VAR1: ειτεν σταχυν ειτεν πληρη } {VAR2: ειτα σταχυν ειτα <πληρης> } σιτον εν τω σταχυι


BibleBrowser.com