και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε πιστιν

And he said unto them Why are ye so fearful how is it that ye have no faith

και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε πιστιν

και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε πιστιν

και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουτως πως ουκ εχετε πιστιν

και ειπεν αυτοις τι δειλοι εστε ουπω εχετε πιστιν


BibleBrowser.com