και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

And he looked round about to see her that had done this thing

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν

και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν


BibleBrowser.com