και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

And they departed into a desert place by ship privately +__

και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

και απηλθον εις ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν

και απηλθον εν τω πλοιω εις ερημον τοπον κατ ιδιαν


BibleBrowser.com