και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

And they did all eat and were filled

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν

και εφαγον παντες και εχορτασθησαν


BibleBrowser.com