και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

And when he had sent them away he departed into a mountain to pray

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι

και αποταξαμενος αυτοις απηλθεν εις το ορος προσευξασθαι


BibleBrowser.com