αλλ υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνας

But be shod with sandals and not put on two coats

αλλ υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνας

αλλ υποδεδεμενους σανδαλια και μη {VAR1: ενδυσησθε } {VAR2: ενδυσασθαι } δυο χιτωνας

αλλα υποδεδεμενους σανδαλια και μη ενδυσησθαι δυο χιτωνας

αλλα υποδεδεμενους σανδαλια και μη {VAR1: ενδυσασθαι } {VAR2: ενδυσησθε } δυο χιτωνας


BibleBrowser.com