και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου

And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother

και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου

και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου

ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι η τη μητρι

ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι η τη μητρι


BibleBrowser.com