ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

Howbeit in vain do they worship me teaching for doctrines the commandments of men

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων

ματην δε σεβονται με διδασκοντες διδασκαλιας ενταλματα ανθρωπων


BibleBrowser.com