η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

Or what shall a man give in exchange for his soul

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

η τι δωσει ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

τι γαρ δοι ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου

τι γαρ δοι ανθρωπος ανταλλαγμα της ψυχης αυτου


BibleBrowser.com