και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησας ειπεν παραθειναι και αυτα

And they had a few small fishes and he blessed and commanded to set them also before them

και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησας ειπεν παραθειναι και αυτα

και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησας ειπεν παραθειναι και αυτα

και ειχαν ιχθυδια ολιγα και ευλογησας αυτα παρεθηκεν

και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησας αυτα ειπεν και ταυτα παρατιθεναι


BibleBrowser.com