ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

And they that had eaten were about four thousand and he sent them away

ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

ησαν δε οι φαγοντες ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

ησαν δε ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους

ησαν δε ως τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτους


BibleBrowser.com