και επηρωτησεν τους γραμματεις τι συζητειτε προς αυτους

And he asked the scribes What question ye with them

και επηρωτησεν τους γραμματεις τι συζητειτε προς αυτους

και επηρωτησεν τους γραμματεις τι συζητειτε προς αυτους

και επηρωτησεν αυτους τι συζητειτε προς αυτους

και επηρωτησεν αυτους τι συζητειτε προς αυτους


BibleBrowser.com