ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη

But Jesus took him by the hand and lifted him up and he arose

ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη

ο δε ιησους κρατησας αυτον της χειρος ηγειρεν αυτον και ανεστη

ο δε ιησους κρατησας της χειρος αυτου ηγειρεν αυτον και ανεστη

ο δε ιησους κρατησας της χειρος αυτου ηγειρεν αυτον και ανεστη


BibleBrowser.com