οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

But they understood not that saying and were afraid to ask him

οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι

οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι


BibleBrowser.com