οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

But they held their peace for by the way they had disputed among themselves who should be the greatest

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων

οι δε εσιωπων προς αλληλους γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τις μειζων


BibleBrowser.com