πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται

For every one shall be salted with fire and every sacrifice shall be salted with salt

πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται

πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται

πας γαρ πυρι αλισθησεται

πας γαρ πυρι αλισθησεται


BibleBrowser.com