ου γαρ ηδει τι λαλησει ησαν γαρ εκφοβοι

For he wist not what to say for they were sore afraid

ου γαρ ηδει τι λαλησει ησαν γαρ εκφοβοι

ου γαρ ηδει τι λαληση ησαν γαρ εκφοβοι

ου γαρ ηδει τι αποκριθη εκφοβοι γαρ εγενοντο

ου γαρ ηδει τι αποκριθη εκφοβοι γαρ εγενοντο


BibleBrowser.com