Of Abijah Zichri of Miniamin of Moadiah Piltai

יז לאביה זכרי למנימין--למועדיה פלטי

לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי

לַאֲבִיָּה זִכְרִי לְמִנְיָמִין לְמֹועַדְיָה פִּלְטָֽי׃

לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי׃


BibleBrowser.com