The children of Lebana the children of Hagaba the children of Shalmai

מח בני לבנה בני חגבא בני שלמי

בני־לבנה בני־חגבה בני שלמי

בְּנֵי־לְבָנָה בְנֵי־חֲגָבָה בְּנֵי שַׁלְמָֽי׃

בני לבנה בני חגבה בני שלמי׃


BibleBrowser.com