The children of Gazzam the children of Uzza the children of Phaseah

נא בני גזם בני עזא בני פסח

בני־גזם בני־עזא בני פסח

בְּנֵי־גַזָּם בְּנֵי־עֻזָּא בְּנֵי פָסֵֽחַ׃

בני גזם בני עזא בני פסח׃


BibleBrowser.com