τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εμοι ευχρηστον ον ανεπεμψα

Which in time past was to thee unprofitable but now profitable to thee and to me

τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εμοι ευχρηστον ον ανεπεμψα

τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εμοι ευχρηστον

τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε και σοι και εμοι ευχρηστον

τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε {VAR2: [και] } σοι και εμοι ευχρηστον


BibleBrowser.com