ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης

For +__ perhaps he therefore departed for a season that thou shouldest receive him for ever

ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης

ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης

ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης

ταχα γαρ δια τουτο εχωρισθη προς ωραν ινα αιωνιον αυτον απεχης


BibleBrowser.com