ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι

I am debtor both to the Greeks and to the Barbarians both to the wise and to the unwise

ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι

ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι

ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι

ελλησιν τε και βαρβαροις σοφοις τε και ανοητοις οφειλετης ειμι


BibleBrowser.com