περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα

Concerning his Son Jesus Christ our Lord which was made of the seed of David according to the flesh

περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα

περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαβιδ κατα σαρκα

περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυειδ κατα σαρκα

περι του υιου αυτου του γενομενου εκ σπερματος δαυιδ κατα σαρκα


BibleBrowser.com