ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους ανελεημονας

Without understanding covenantbreakers without natural affection implacable unmerciful

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους ανελεημονας

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ασπονδους ανελεημονας

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ανελεημονας

ασυνετους ασυνθετους αστοργους ανελεημονας


BibleBrowser.com