λεγει γαρ η γραφη πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται

For the scripture saith Whosoever believeth on him shall not be ashamed

λεγει γαρ η γραφη πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται

λεγει γαρ η γραφη πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται

λεγει γαρ η γραφη πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται

λεγει γαρ η γραφη πας ο πιστευων επ αυτω ου καταισχυνθησεται


BibleBrowser.com