ει πως παραζηλωσω μου την σαρκα και σωσω τινας εξ αυτων

If by any means +__ I may provoke to emulation them which are my flesh and might save some of them

ει πως παραζηλωσω μου την σαρκα και σωσω τινας εξ αυτων

ει πως παραζηλωσω μου την σαρκα και σωσω τινας εξ αυτων

ειπως παραζηλωσω μου την σαρκα και σωσω τινας εξ αυτων

ει πως παραζηλωσω μου την σαρκα και σωσω τινας εξ αυτων


BibleBrowser.com