ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι

For if the firstfruit be holy the lump is also holy and if the root be holy so are the branches

ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι

ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι

ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι

ει δε η απαρχη αγια και το φυραμα και ει η ριζα αγια και οι κλαδοι


BibleBrowser.com