αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου

For the gifts and calling of God are without repentance

αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου

αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου

αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου

αμεταμελητα γαρ τα χαρισματα και η κλησις του θεου


BibleBrowser.com