ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν

Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace

ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν

ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν

ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν

ουτως ουν και εν τω νυν καιρω λειμμα κατ εκλογην χαριτος γεγονεν


BibleBrowser.com