ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις ει δε εξ εργων ουκετι εστιν χαρις επει το εργον ουκετι εστιν εργον

And if by grace then is it no more +__ of works otherwise grace is no more +__ grace But if it be of works then is it no more +__ grace otherwise work is no more +__ work

ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις ει δε εξ εργων ουκετι εστιν χαρις επει το εργον ουκετι εστιν εργον

ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις ει δε εξ εργων ουκετι εστιν χαρις επει το εργον ουκετι εστιν εργον

ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις

ει δε χαριτι ουκετι εξ εργων επει η χαρις ουκετι γινεται χαρις


BibleBrowser.com