ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες

Distributing to the necessity of saints given to hospitality

ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες

ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες

ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες

ταις χρειαις των αγιων κοινωνουντες την φιλοξενιαν διωκοντες


BibleBrowser.com