χαιρειν μετα χαιροντων και κλαιειν μετα κλαιοντων

Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep

χαιρειν μετα χαιροντων και κλαιειν μετα κλαιοντων

χαιρειν μετα χαιροντων και κλαιειν μετα κλαιοντων

χαιρειν μετα χαιροντων κλαιειν μετα κλαιοντων

χαιρειν μετα χαιροντων κλαιειν μετα κλαιοντων


BibleBrowser.com