αρα ουν τα της ειρηνης διωκωμεν και τα της οικοδομης της εις αλληλους

Let us therefore +__ follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another

αρα ουν τα της ειρηνης διωκωμεν και τα της οικοδομης της εις αλληλους

αρα ουν τα της ειρηνης διωκωμεν και τα της οικοδομης της εις αλληλους

αρα ουν τα της ειρηνης διωκομεν και τα της οικοδομης της εις αλληλους

αρα ουν τα της ειρηνης διωκωμεν και τα της οικοδομης της εις αλληλους


BibleBrowser.com