διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας

For which cause also I have been much hindered from coming to you

διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας

διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας

διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας

διο και ενεκοπτομην τα πολλα του ελθειν προς υμας


Online Parallel Bible