νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις

But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints

νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις

νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις

νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις

νυνι δε πορευομαι εις ιερουσαλημ διακονων τοις αγιοις


Online Parallel Bible