ασπαζομαι υμας εγω τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω

I Tertius who wrote this epistle salute you in the Lord

ασπαζομαι υμας εγω τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω

ασπαζομαι υμας εγω τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω

ασπαζομαι υμας εγω τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω

ασπαζομαι υμας εγω τερτιος ο γραψας την επιστολην εν κυριω


Online Parallel Bible