ασπασασθε αμπλιαν τον αγαπητον μου εν κυριω

Greet Amplias my beloved in the Lord

ασπασασθε αμπλιαν τον αγαπητον μου εν κυριω

ασπασασθε αμπλιαν τον αγαπητον μου εν κυριω

ασπασασθε αμπλιατον τον αγαπητον μου εν κυριω

ασπασασθε αμπλιατον τον αγαπητον μου εν κυριω


Online Parallel Bible