ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

Who will render to every man according to his deeds

ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου

ος αποδωσει εκαστω κατα τα εργα αυτου


BibleBrowser.com