τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτομης

What advantage then hath the Jew or what profit is there of circumcision

τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτομης

τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτομης

τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτομης

τι ουν το περισσον του ιουδαιου η τις η ωφελεια της περιτομης


BibleBrowser.com