ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων τον θεον

There is none that understandeth there is none that seeketh after God

ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων τον θεον

ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων τον θεον

ουκ εστιν ο συνιων ουκ εστιν ο εκζητων τον θεον

ουκ εστιν {VAR2: ο } συνιων ουκ εστιν {VAR2: ο } εκζητων τον θεον


BibleBrowser.com