συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων

Destruction and misery are in their ways

συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων

συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων

συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων

συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων


BibleBrowser.com