και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν

And the way of peace have they not known

και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν

και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν

και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν

και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν


BibleBrowser.com