η ιουδαιων ο θεος μονον ουχι δε και εθνων ναι και εθνων

Is he the God of the Jews only is he not also +__ of the Gentiles Yes of the Gentiles also

η ιουδαιων ο θεος μονον ουχι δε και εθνων ναι και εθνων

η ιουδαιων ο θεος μονον ουχι δε και εθνων ναι και εθνων

η ιουδαιων ο θεος μονον ουχι και εθνων ναι και εθνων

η ιουδαιων ο θεος μονον ουχι και εθνων ναι και εθνων


BibleBrowser.com