νομον ουν καταργουμεν δια της πιστεως μη γενοιτο αλλα νομον ιστωμεν

Do we then make void the law through faith God forbid +__ yea we establish the law

νομον ουν καταργουμεν δια της πιστεως μη γενοιτο αλλα νομον ιστωμεν

νομον ουν καταργουμεν δια της πιστεως μη γενοιτο αλλα νομον ιστωμεν

νομον ουν καταργουμεν δια της πιστεως μη γενοιτο αλλα νομον ιστανομεν

νομον ουν καταργουμεν δια της πιστεως μη γενοιτο αλλα νομον ιστανομεν


BibleBrowser.com